Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from

Ves ?as izvajanja projekta so potekala strokovna sre?anja v Ljubljani na teme, ki konstituirajo medkulturne odnose in aktivno dravljanstvo.

Zamislili smo si serijo pogovorov klepetalnic dveh ali ve? posameznikov oz. posameznic, ki so potekale v malem in velikem atriju Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, na Novem trgu 2 v Ljubljani. Vsakokratna klepetalnica je bila dinami?no sre?anje, ki se je navezovalo na konkreten dogodek ali proces, ki je bil v danem trenutku drubeno relevanten. Uvodno sre?anje smo posvetili boju za spomin na prelomne dogodke polpretekle zgodovine, osrednji cilj sre?anj pa je bil namenjen odprtemu pogovoru o konceptih medkulturnih odnosov in aktivnega dravljanstva; o zakonodaji, ki je povezana s vpraanjem dravljanstva; preteklih in aktualnih dravljanskih iniciativah v Sloveniji in v mednarodnem prostoru, ki zaradi vse hitrejega razvoja, rasto?e mobilnosti, oblikovanja novih interesnih plemen vplivajo na preoblikovanje pomena in vloge aktivnega dravljanstva na nacionalni in kontinentalni ravni. Sre?anja so bila namenjena ohranjanju ivosti civilne drube ter njeni refleksiji. Gostili smo u?itelje, profesorje, tudente in vse posameznike, ki se aktivno odzivajo na pere?a vpraanja ve?kulturne drube in vloge politi?no izobraenega in aktivnega dravljana.

arhiv