Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from

Analize                             

 
        
 

Eden od ciljev projekta je bil izdelati razli?ne analize stanja v Sloveniji na podro?ju vzgoje in izobraževanja za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo, s poudarkom na predstavitvi primerov dobrih pedagoških praks skozi regionalni in kontekstualni vidik.

Na osnovi rezultatov raziskovalnega projekta smo v zaklju?ni fazi posvetili pozornost konceptualnim in primerjalnim analizam ter oblikovanju strokovnih podlag, konceptov, modelov in strategij za oblikovanje politik na podro?ju vzgoje in izobraževanja za aktivno državljanstvo in medkulturne odnose.

____________________________________________________________________________________